Op woensdag 31 januari hebben de wijkkerkenraden van De Oosterkerk en Schenkel het advies van de sollicitatiecommissie unaniem overgenomen: Cathy de Goede zal als ouderenpastor aan de slag gaan als kerkelijk werker in beide wijkgemeenten. Haar arbeidscontract gaat in op 1 maart. Misschien zijn er mensen die al even kennis met haar hebben gemaakt na de kerkdienst van zondag 18 februari in de Schenkelkerk en anders gebeurt dat in de nabije toekomst. Bijvoorbeeld op zondag 14 april, wanneer zij door ds. Jake Schimmel zal worden bevestigd als kerkelijk werker in een gezamenlijke dienst in de Oosterkerk. De voorzitters van beide kerkenraden bedanken de leden van de sollicitatiecommissie hartelijk voor hun inzet en zorgvuldige werkwijze.

Cathy de Goede

Op 1 maart 2024 begin ik, Cathy de Goede, bij u in De Oosterkerk en Schenkel als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. Ik ben geboren en getogen in Bodegraven. Daar woon ik met veel plezier. Ik speel klarinet bij een harmonie in Alphen aan den Rijn. Daarnaast borduur ik graag. Na 33 jaar als apothekersassistente te hebben gewerkt heb ik twee jaar geleden in vertrouwen de overstap gemaakt naar kerkelijk werker en heb ik de medische zorg verruild voor de geestelijke zorg. Het is mooi om werk te doen waar ik blij van word en waar je tot zegen mag zijn.

Twee jaar geleden ben ik in Woerden begonnen als seniorenpastor. Woorden die ik meekreeg bij mijn afscheid vertellen alvast wat over mij: ‘betrokken en veelzijdig, warmhartig en zorgvuldig’. Met een luisterend oor en een schouder om op uit te huilen kan ik zo nodig een steuntje in de rug geven. Maar natuurlijk leef ik ook graag mee met de mooie dingen.

Pastoraat is alle zorg en aandacht die we aan elkaar geven vanuit onze verbondenheid met Jezus Christus. Met uw pastorale teams ga ik graag aan de slag voor het ouderenpastoraat. Ik kijk uit naar mooie ontmoetingen en goede contacten in uw midden.

Met Gods zegen en onder zijn hoede is de bede van

Cathy de Goede

Mijn contactgegevens: cjc.degoede@gmail.com en 06-19507859.