Vereniging Op weg met de ander is een vereniging op gereformeerde grondslag van en voor mensen met een beperking.

Woensdag 6 maart om 20:00 uur is de eerste bijeenkomst van JeugdVereniging Plus (JV+), een jeugdvereniging voor jongeren van 16 t/m 25 jaar met een beperking, onder de vlag van Vereniging Op weg met de ander. Op een JV+-avond wordt met elkaar gezongen, nagedacht over de Bijbel, plezier gemaakt, kunnen er activiteiten gedaan worden en is er een gezellig samen-zijn. Voorlopig is er één keer in de maand een JV+.

Iedereen is welkom vanaf 19:45 uur in de Sionskerk (zaal De Karmel), Nieuwe Tiendweg 17, 2922 EN, Krimpen aan den IJssel. De avond duurt tot ongeveer 21:30 uur. Neem vooral ook iemand mee!
Voor meer informatie: Jolien Donker, 06-28752964 of Marleen Kooy,06-41735525.

Terugblik op de kerstviering voor anders begaafde mensen

Zaterdag 16 december was er een speciale kerstviering voor mensen met een beperking. Een gezellige bijeenkomst met warme chocolademelk en lekkere kerstkoek. Het thema was: ‘Een herder vertelt…’ Aan de hand van vragen legde de herder uit wat zijn leven inhoudt. Dat veel belangrijke mensen vroeger ook herder zijn geweest, zoals Jacob, David en Mozes, maar dat mensen nu vaak neerkijken op een herder. Ook vertelde hij hoe hulpeloos een schaap eigenlijk is. Een schaap kan echt niet zonder herder.

Gerda Burggraaf vertelde een mooi verhaal over de geboorte van de Heere Jezus en natuurlijk ook het verhaal van de herders in het veld. Er werd fijn gezongen met elkaar en iedereen had een aandeel in deze middag; voorlezen, zingen of orgelspelen.

Als laatste legde de herder uit waarom Jezus in de Bijbel wordt vergeleken met een herder. Er zijn veel vergelijkingen; ook op Jezus werd neergekeken, ook Hij zorgt voor de mensen. De dikke vacht wordt afgeschoren en ook wij mogen verlost worden van al onze ballast. Jezus leidt ons op de weg, brengt ons bij ‘groene weide’, Hij zorgt voor ons en Hij kent ons als geen ander. Hij geeft Zijn leven voor Zijn schapen/kinderen. Er werd gedankt voor het kerstfeest. Het was een fijne middag.