In de dienst op 7 januari ging ds. Leo Oosterom officieel voor de laatste keer voor als onze interim-predikant na een samenwerking van twee jaar. De gesproken woorden van wederzijdse waardering, zowel door de predikant als door ambtsdragers, maar ook de geschreven woorden door gemeenteleden in de vele wenskaarten, gaven blijk van een leerzame en fijne samenwerking. Na afloop kon er naast de nieuwjaarswensen persoonlijk afscheid worden genomen van ds. Leo Oosterom.Wij hopen hem in de toekomst graag nog eens als gastpredikant te mogen verwelkomen.

Juist in deze dienst kon Ella Koen, namens de beroepingscommissie, melden dat er inmiddels gereageerd is op de vacature voor een gezamenlijk (met de Oosterkerk) te beroepen predikant en zij een kandidaat gaan voordragen aan de kerkenraad. Dit alles zorgde ervoor dat we kunnen terugkijken op een mooie eerste zondagdienst in het nieuwe jaar.

Vervolg

Inmiddels kunnen wij u melden dat zowel de kerkenraad van De Oosterkerk als onze eigen kerkenraad unaniem positief gereageerd hebben op de voorgestelde kandidaat. Vooruitlopend op het akkoord van de Algemene Kerkenraad is de volgende stap het organiseren van een gemeenteavond om u te informeren. Deze staat gepland op dinsdagavond 6 februari as. in de Hoeksteen.

Op die avond neemt de beroepingscommissie u mee in het afgelegde traject en kunt u kennismaken met de beoogde predikant. Er vindt deze avond een schriftelijke stemming plaats en ook uw stem is hierbij van groot belang. Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Aanvang is om 19.00 uur (Inloop vanaf 18.30 uur)