Wij zijn verheugd u uit te nodigen voor een gezamenlijke dienst op 14 april, waarin Cathy de Goede zal worden bevestigd als ouderling-kerkelijk werker (voor het ouderenpastoraat). Deze zal plaatsvinden in de Oosterkerk, waarin ds. Jake Schimmel van de wijk Schenkel zal voorgaan. De dienst is extra feestelijk vanwege de bevestiging van maar liefst acht andere ambtsdragers voor de Oosterkerk. De dienst begint om 9.30 uur. Dat is een half uur eerder dan in de Schenkelkerk gebruikelijk is.
Er wordt gezorgd voor vervoer vanuit Schenkel voor iedereen die daarvan gebruik wil maken.
Vanwege de gezamenlijke dienst in de Oosterkerk is er op 14 april geen kerkdienst in de Schenkelkerk