Bijbelzondag 2024 op 28 januari 2024 heeft als thema ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.’ Met deze woorden uit Psalm 113:3 we erbij stil dat wereldwijd mensen God kennen en prijzen. Dat schept verbinding – dankzij de Bijbel.

‘Probeer eens Psalm 113 te lezen’, aldus directeur Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, ‘het helpt je om te ervaren dat de Bijbel vol staat met verhalen over mensen als wij. Mensen die mooie dingen meemaken en blij zijn, maar ook mensen in moeilijke tijden. Hoe leefden zij hun leven met God? En wat kan dat voor mij betekenen? Het is heel bijzonder dat mensen wereldwijd de bijbel lezen. Het NBG steunt projecten in meer dan 40 landen. Als ik zo’n land bezoek en met mensen spreek, is het een feest om te ervaren dat we ons geloof delen. Zulke ontmoetingen verrijken je. Dat kun je ook ervaren in ons eigen land, bijvoorbeeld in een migrantenkerk. Ik hoop daarom van harte dat kerken op Bijbelzondag iets mogen ervaren van de rijkdom van samen geloven wereldwijd.’