Op 14 april ben ik in een gezamenlijke dienst van De Oosterkerk en Schenkel bevestigd als ouderling-kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat.
In een feestelijke dienst kreeg ik samen met acht andere ambtsdragers de zegen mee. Onder handoplegging hebben we gebeden om de heilige Geest, dat was een indrukwekkend moment.

In de dienst mocht ik voorgaan, dat was mooi en goed om te doen. Petrus was al een voorbeeld voor mij, hoe je met vallen en opstaan kunt groeien in je geloof en telkens weer opnieuw mag beginnen, zoals ik aan het begin van de preek zei. Nu voel ik mij nog meer met Petrus verbonden; ook aan mij vertrouwt de goede Herder zijn kudde toe!

Ik ga dankbaar en gezegend aan het werk in de beide wijken. Cathy de Goede