Heb God lief… en je naaste als jezelf is het thema van de internationale Week van gebed. Deze is van 21 tot en met 28 januari. Meerdere kerken hebben de gebedsweek in Capelle aan den IJssel gezamenlijk voorbereid. Wij nodigen je van harte uit om naar een van de bijeenkomsten te komen

De gebedsweek voor eenheid kent een lange traditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Het materiaal voor dit jaar werd voorbereid door christenen uit het West-Afrikaanse Burkina Faso. Zij kozen het thema voor de gebedsweek naar aanleiding van Lukas 10:25-37, hierin vertelt Jezus de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.

Burkina Faso maakt momenteel een ernstige veiligheidscrisis door. Er is een toename van terroristische aanslagen waarbij ook kerken doelwit zijn. Leiders van verschillende religies in Burkina Faso proberen zich in te zetten voor vrede en verzoening. Door te leren elkaar lief te hebben, ongeacht verschillen, kunnen mensen een naaste worden voor de ander, zoals de Samaritaan in het verhaal uit Lukas 10. Tijdens de Week van gebed bidden we voor de kerken in Brukina Faso, waarvan er vanwege de slechte situatie in het land, velen gesloten zijn. We bidden dat zij de hoop niet verliezen. Tevens bidden we voor onze persoonlijke noden, de situatie in de wereld en voor de eenheid in Nederland en de kerken.

Kindertheater

Het was een mooie dag en mevrouw ging naar het circus. Naar circus Banaan. Maar toen ze even ging rusten werd ze geslagen en bestolen. Ze kon niet meer opstaan en riep om hulp. Gelukkig kwam de Burgemeester voorbij en ook agent Gerritsen. Maar die hadden heel belangrijk werk te doen. Was er dan niemand die mevrouw ging helpen?

Nieuwsgierig naar dit verhaal? Op zaterdag 20 januari aanstaande geeft kindertheater Simon en Zo geeft de verrassende voorstelling “De barmhartige Baviaan”. De toegang is vrij, dus dat hoeft geen belemmering te zijn om met je kinderen naar de Ontmoetingskerk te komen. De voorstelling begint om 15.00uur en de zaal is om 14.45uur open. De voorstelling duurt ongeveer 1 uur.

Praise Event

Op zondagavond 28 januari wordt speciaal voor jongeren een interkerkelijk Praise event gehouden in de Schenkelkerk. Alle jongeren, en ieder die zich jong voelt: hartelijk welkom! Deze dienst begint om 19.00 uur en zal in het teken staan van lofprijzing en gebed.

Collecte

Tijdens de gebedsweek wordt een collecte gehouden voor het project ‘Warme Kamers’ van het Leger des Heils. Afgelopen winter startte het Leger des Heils met dit initiatief, zodat niemand in de kou hoefde te zitten als gevolg van de stijgende energierekening. Van deze buurthuiskamers zijn er inmiddels meer dan honderd in het gehele land. Men kan er terecht voor warmte en gezelligheid. Ook Capelle aan den IJssel heeft een Warme Kamer, deze is te vinden in de bibliotheek aan het Stadsplein.

Voor meer informatie over de Week van gebed zie www.weekvangebed.nl of neem contact op met Bertha Cluistra berthacluistra@gmail.com , telefoonnummer 010-2543499

Deelnemende kerken Week van Gebed Capelle aan den IJssel: RKK St. Paulus’Bekering, Nieuw-Apostolische kerk, Pinkstergemeente Kom en Zie, NGPMB (Molukse kerk), Chr. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk), Herv. Wijkgemeente Schollevaar, Herv. Wijkgemeente Dorpskerk, Vijverhof,  Gebed voor Capelle, PKN De Hoeksteen, PKN Schenkelkerk, NGK Capelle aan den IJssel-De Voorhof