A Mee-Zing Gospel in Overschie
Zondag 7 april om 16.00 uur verzorgt koor ‘Intercession’ een ‘A Mee-Zing Gospel’-middag in de Grote
kerk in Overschie (Overschiese Dorpsstraat 95). Een middag vol prachtige gospelliederen om van te genieten
en om samen mee te zingen. Ds. Dick Pranger zal tussen de liederen door uitleg geven over de oorsprong
ervan. De toegang is gratis (wel een collecte).

Samen zingen in Krimpen a/d IJssel
Op 11 mei om 19.30 uur is er in de Immanuelkerk in Krimpen een interkerkelijke zangavond voor jong en
oud, met als begeleider o.a. dirigent/organist Martin Mans. Toegang gratis (wel een collecte).