23 maart 2024 is voor Pioniersplek Lichtpunt een belangrijke dag. Allereerst sluiten we deze zaterdag aan bij de Landelijke Opschoondag tegen zwerfvuil. Van 10.00-14.00 uur bent u van harte welkom om samen, vanuit De Hoeksteen, met ons de buurt in te gaan om deze op te schonen. Grijper en vuilniszak (in ring) staan voor u klaar. Zo kunnen we als kerken dienstbaar zijn in de buurt. Kom gerust een uurtje helpen! U wordt beloond met koffie en wat lekkers.

’s Middags om 16.30 volgt de officiële opening van Lichtpunt. We zijn blij en dankbaar, dat we zover zijn gekomen dat we deze pioniersplek gerealiseerd hebben. Om 16.30 uur zal het team een openingshandeling verrichten in de geest van Lichtpunt. Ook zal er een korte toespraak zijn. Daarna is er tot 18.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een hapje en een drankje.

U vindt Lichtpunt in De Hoeksteen. Het wil een punt van ontmoeting zijn van en voor de buurt. Door de week zijn we open op maandag van 13.30-16.00 uur en op woensdag (tenzij er PCOB is) van 10.00-13.00 uur. Als de vlag buiten staat zijn we aanwezig. Wees welkom, we vinden het leuk om gasten van binnen en buiten de kerk te ontvangen.