We nodigen u uit voor een gezellige lunch op woensdag 14 februari. We willen dan beginnen om 13 uur. U kunt zich hiervoor opgeven tot maandag 12 februari bij Addy Verschoor, 06 44632424.

Op 28 februari is de gewone middag dan weer zoals gebruikelijk van 14 tot 16 uur. Als u vervoer nodig hebt kunt u ook bellen.