Op dinsdag 4 juni en dinsdag 2 juli worden de boodschappenpakketten weer bezorgd. Via instanties in Schollevaar krijgen we adressen van mensen die dit nodig hebben.   rijwilligers kopen in, vullen tassen met gezonde artikelen en brengen ze ter plekke. Wilt u ook meehelpen om bezorging van de boodschappenpakketten mogelijk te maken?

Draag dan uw steentje bij door uw financiële steun en maak een bijdrage over via NL77 RABO 0373 748787 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Capelle HWS o.v.v. ‘collecte Stille Armoede’

Alvast hartelijk dank.
De diaconie