Zaterdag 6 januari is het ‘Driekoningen’. Het is de dag waarop er wordt teruggedacht aan het verhaal van de Wijzen uit het Oosten. Zelf vind ik de naam Driekoningen altijd een beetje merkwaardig. Het gaat immers niet over koningen, en we weten helemaal niet hoeveel wijzen er waren. Toch zou het helemaal niet gek zijn om wat meer bij dit kerkelijke feest stil te staan. Het bijbelverhaal erachter is namelijk ook in onze tijd bijzonder actueel.

Het verhaal van de wijzen is goed bekend. Er gaat een ster op. Een aantal mensen ziet daarin het teken dat er een koning van de Joden geboren is. Ze trekken naar Jeruzalem, en vervolgens naar Betlehem. Daar vinden ze Jezus en geven Hem geschenken.
Wat mij altijd intrigeert in dit verhaal is de manier waarop de Wijzen ontdekken dat er een kind geboren is, namelijk door een ster. De meeste mensen zijn het er wel over eens dat astrologie niet echt serieus te nemen is, toch is dit juist de manier waarop Jezus ontdekt wordt. Dat vind ik opvallend.

Deze wijzen worden op de weg van het geloof gezet door iets wat er niets mee te maken heeft. Ook tegenwoordig zijn er veel van dit soort verhalen bekend. Mensen beginnen op de weg naar Jezus toe door gebeurtenissen waar je het op het eerste gezicht niet van zou verwachten.
Jezus vertelt ons dat Hij de enige weg naar de Vader is (Joh. 14:6). Het verhaal van de Wijzen uit het Oosten leert ons dat er vele wegen zijn die naar Jezus leiden. Maar met alleen de ster zijn ze nog niet in Betlehem. Ze hebben de hulp nodig van de hogepriesters en de schriftgeleerden, de kerk van die tijd. Door hen komen ze verder op hun weg naar Jezus toe.

En daarmee komen we op het andere dat mij opvalt aan dit verhaal. We lezen dat door de wijzen heel Jeruzalem hoorde over de geboorte van de Messias (Mat. 2:3), maar niemand neemt de moeite om zelf even een kijkje te nemen in Betlehem. Zelfs niet één van de geestelijken gaat op weg naar Betlehem. Niemand in Jeruzalem, de stad van God, bevolkt door het volk van God, gaat op zoek naar de Messias. Zij dachten waarschijnlijk dat zij wel op de goede geloofsweg waren, maar ze worden ingehaald door heidense astrologen.

Dit verhaal leert de kerk om nederig te zijn. Er zijn meer wegen die naar Jezus leiden en het zou zomaar kunnen dat wij niet altijd de goede kant oplopen. Laten wij dus ook de ogen geopend houden naar datgene wat ons naar Jezus wijst. Laten wij op weg gaan naar Hem: Jezus zoeken… en vinden.

Misschien is dat ook wel een mooi voornemen voor het nieuwe jaar? Om dit jaar extra tijd en energie vrij te maken om je geloof te verdiepen, net als de wijzen Jezus te zoeken… en te vinden!

Ds. Stefan Honing