Van 21 t/m 28 januari wordt de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid gehouden. Christenen uit Burkina Faso kozen het thema: Heb God lief… en je naaste als jezelf.

Burkina Faso maakt momenteel een ernstige veiligheidscrisis door. Er is een toename van terroristische aanslagen waarbij ook kerken doelwit zijn. Leiders van verschillende religies in Burkina Faso proberen zich in te zetten voor vrede en verzoening. Door te leren elkaar lief te hebben, ongeacht verschillen, kunnen mensen een naaste worden voor de ander, zoals de Samaritaan in het verhaal uit Lukas 10.

Aan de hand van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan wordt een week lang door gelovigen wereldwijd gebeden. In Nederland zorgen Missie Nederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland voor de vertaling en uitgave van het materiaal. We nodigen u nu alvast uit voor de gebedsbijeenkomsten die eind januari in diverse kerken worden gehouden. In het bijzonder attenderen we op de oecumenische viering op zondag 21 januari om 19.00 uur in de Schenkelkerk. Meer informatie verschijnt in het volgende nummer van KerkNieuws.

Voor informatie: www.weekvangebed.nl of berthacluistra@gmail.com

Lees verder:

Doe mee aan de Week van Gebed, en kom naar deze bijeenkomsten