‘Doe goed, zoek recht’ is het thema van de internationale Week van gebed die van 15 t/m 22 januari plaatsvindt. Deze gebedsweek voor eenheid kent een lange traditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Het materiaal voor dit jaar werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.

Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1:17. Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren samen goed te doen; samen gerechtigheid te zoeken, samen op te komen voor onderdrukten, en wezen en weduwen bij te staan. De uitdaging van de profeet Jesaja geldt ook voor ons vandaag. In gezamenlijk gebed belijden we ons tekort in het doen van gerechtigheid en bidden we voor hen die onrecht wordt aangedaan. De Bijbel leert ons dat we onze relatie met Christus niet kunnen loskoppelen van onze houding tegenover onze medemens. In het bijzonder niet van mensen zonder aanzien en status. Daarom bidden we: ‘Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.’ De gebedsweek in Capelle is voorbereid door afgevaardigden van diverse kerken. Zij nodigen u van harte uit om de hieronder vermelde gebedsbijeenkomsten bij te wonen.

Collecte

Tijdens de Week van gebed willen we onze financiële ondersteuning geven aan Het Scharlaken Koord in Amsterdam. Ruim vijfendertig jaar geleden zijn zij hun werk begonnen door vrouwen op de Amsterdamse wallen op te zoeken. Het Scharlaken Koord wil diegenen bijstaan die gedwongen in de prostitutie zijn terecht gekomen. Ook maken ze veel werk van preventie. ‘We staan op voor slachtoffers van dwang en voor een ieder die zelf haar of zijn stem niet kan laten horen. En we vragen de samenleving om samen met ons op te staan voor waardigheid en recht.’ Wilt u dit belangrijke werk steunen? Dat kan door een gift over te maken naar IBAN NL97INGB0004748267, t.n.v. Scharlaken Koord Nederland. Meer informatie op www.scharlakenkoord.nl

Voor meer informatie over de Week van gebed zie www.weekvangebed.nl of www.capelsekerken.nl of neem contact op met Bertha Cluistra berthacluistra@gmail.com, 010-2543499.