Kerstfeest. Wereldwijd wordt het elk jaar gevierd. Groots en uitbundig. Kaarsen, kerstbomen, ballen, slingers, lichtjes en nog meer worden aangesleept om het tot het feest der feesten te maken. Koren studeren liederen in en winkels prijzen levensmiddelen aan om de feestvreugde zo mogelijk nog te vergroten, we bezoeken massaal kerstmarkten…
Zo kún je dus Kerstfeest vieren! Eén keer per jaar kom je Jezus tegen.

Eén keer per jaar laat je Hem toe in je denken, in je bestaan. Hij komt als het ware binnen als baby, als het Kerstkind. En dan is de vraag: gaat Hij daarna groeien in je hart? Of verdwijnt Hij weer uit je leven, als ook de kerstversiering weer naar de zolder verdwijnt? Blijft Hij het Kind van Bethlehem, of leer je Hem ook kennen als je Verlosser, die voor jou stierf aan het kruis van Golgotha? Aanbid je Hem als de Koning, die op Pasen opstond uit de dood?
In de kerstnacht zegt de engel: ‘Vandaag is Christus geboren, en dat betekent: blijdschap! Grote Blijdschap!’ Wat mooi als we rond de Kerstdagen iets van die blijdschap mogen ervaren, misschien wel door de tranen heen van verdriet of pijn.

Maar geef die blijdschap ook een kans om te groeien!
Laat Kerstfeest geen incident zijn, maar een nieuw begin!
Het gaat om overgave aan God. Je toevertrouwen aan Hem.
Hoe is het bij u? Kerst: zomaar even een mooi moment? Of… een nieuw begin?
De engel weet waar die weg op uitloopt: ‘Grote blijdschap!’

Gezegende kerstdagen!