Van onschatbare waarde

Twee eenvoudige verhaaltjes in Matteüs 13. In het ene stuit iemand bij toeval op een verborgen schat. In het tweede is een koopman juist bewust op zoek naar mooie parels en doet hij de vondst van zijn leven. Beiden hebben er werkelijk alles voor over om hun vondst ook...