Kerstnacht

‘kerstnacht – het eenzaam zwerven der gedachten rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken verlangen naar het helder zingen in de nacht en het opgaan van een ster, een lichtend teken.’ Bovenstaande dichtregels zijn wellicht wat wereldvreemd. Dat zou zomaar...

Zij zal Hem de naam Immanuël geven

De woorden die de profeet Jesaja tot het huis van David spreekt (Jes. 7:14) hebben een diepe betekenis voor Israël en voor ons. De Heere treedt op een nog nooit vertoonde wijze het bestaan van Zijn volk binnen. Het bijzondere Kind dat geboren zal worden in het huis...

Heb je die kerstroos al gezien?

Het is december. Laat op de dag wordt het licht en vroeg in de middag wordt het alweer donker. In de tuin lijkt alles dood. In de zwarte aarde staat een rozet van vuilgroen blad. Het lijkt een laat overblijfsel van de herfst. Je denkt; nog even wachten en ook deze...

Oliebollen bestellen

Ook dit jaar verkopen wij oliebollen/appelbeignets t.b.v. Stichting Tsjerkind. We hopen in het voorjaar af te mogen reizen naar Belarus met onze hulpgoederen. Graag willen we daar voedselpakketten maken en uitdelen onder de allerarmsten. We zullen de opbrengst van de...