In de tussentijd: leidinggeven aan verandering

Twee van ‘onze’ predikanten, Eddy de Kruijff en Ruben Schep volgen in het kader van de Permanente Educatie een opleiding tot interimpredikant. Hieronder komen zij aan het woord: Nooit uitgeleerd. Ruben: Iedere predikant dient te blijven werken aan de eigen...

Op weg naar Pasen

Inmiddels zitten we alweer in de lijdenstijd. Voor het gevoel ligt kerst nog niet zo lang achter ons. Misschien komt dat ook wel door de bijzondere omstandigheden, al lijken we daar ook een beetje aan te wennen. Lijdenstijd, Pasen. Elk jaar weer. Misschien dat we ook...

Uitreiking Schollevaarse Kaars 2021

De Schollevaarse Kaars 2021 is zaterdag 16 januari 2021 uitgereikt aan voorzitter van Huttendorp Schollevaar Erwin Mostert. Hij ontvangt deze blijk van eerbetoon en waardering van de Ontmoetingskerk voor de betekenis van het Huttendorp in de wijk Schollevaar....

Vreugde in het lijden

De coronacrisis veroorzaakt allerlei vormen van lijden. Zowel lichamelijk door de gevolgen van de ziekte, maar zeker ook psychisch. Er wordt geleden aan het gemis van contact, aan onzekerheid en aan verdriet. En niet alleen door ouderen, juist ook genoeg jongeren...