Tien jaar geleden verscheen het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Het is breed in gebruik genomen. Dat is het vieren waard, zeker nu er weer volop samen gezongen kan worden. Daarom organiseert de Interkerkelijke Stichting voor het kerklied (ISK) een jubileumdag op 13 mei 2023 van 10.30-16.30 uur in de Sint Joriskerk in Amersfoort.

Deze dag is voor een ieder die houdt van zingen en belangstelling heeft voor de vele mogelijkheden die het Liedboek biedt aan liederen, zangvormen, gebeden, teksten en gedichten. Voor kerkdiensten, maar juist ook in andere leefkringen. Een dag voor cantores, organisten, componisten, dichters, predikanten, pastores, liturgen, zangers, voor een ieder die het Liedboek en zingend geloven een warm hart toedraagt.

Het programma vraagt een actieve deelname. Er zal onder professionele begeleiding gezongen worden dat het een lieve lust is. Bekende en onderbelicht gebleven liederen uit het Liedboek komen aan bod. We verkennen tevens liederen uit de vorig jaar verschenen aanvulling Psalmen anders. U krijgt relevante achtergrondinformatie bij de liederen. En er klinken verschillende mogelijkheden in muzikale uitvoeringen, van klassiek tot jazz. In totaal passeren zo’n 25 liederen en teksten de revue.

De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een vesper.

De dag kent drie programmaonderdelen met tussendoor twee pauzes van een half uur en een pauze van een uur. De kosten voor koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen, die voor de lunch niet. In de buurt van de Sint Joriskerk zijn er volop lunchmogelijkheden.

In de kerk zijn verschillende uitgeverijen en boekhandels aanwezig met relevante uitgaven.