Elke vrijdagmiddag wordt om 15.00 uur in De Rozenburcht een weeksluiting gehouden. Vrijwilligers begeleiden dan de bezoekers van hun kamer naar deze bijeenkomst en na afloop van de weeksluiting worden de bezoekers weer teruggebracht.

We doen dit bij toerbeurt eens in de zes weken. Om dit rooster te handhaven, zijn we dringend op zoek naar enkele vrijwilligers. Ook zouden we graag het groepje van organisten, die bij de weeksluitingen de zang begeleiden, willen uitbreiden.
Voelt u wat voor dit dankbare werk? Kom dan gerust eens op vrijdagmiddag kijken. Wellicht wordt u dan ook vrijwilliger. Wij (en natuurlijk de bezoekers) zouden dit erg op prijs stellen.

Meld u aan als vrijwilliger! Stuur een e-mail naar wj.goudriaan@hotmail.com (Hans Goudriaan)