In alle drukte van de samenleving zoeken we de oase van de stilte om rust en verdieping van het geloof te vinden. Om de stem van ons innerlijk te horen en iets van God op te vangen. We oefenen ons in stil worden door een ontspanningsoefening te doen en vervolgens stil te zijn bij een Bijbelgedeelte. We doen dat met diverse vormen, de Lectio Divina, de schrijfmeditatie, of de beeldmeditatie. De daadwerkelijke stilte duurt zo’n 15 minuten.

De avonden worden door de deelnemers geleid en hebben dit jaar als onderwerp: Psalmen.
Iedereen is welkom om door mee te doen om te kijken of het bij jou past.

Kerk open om 18:45, om 19.00 start de meditatie, na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek bij de koffie, einde rond 21.00 uur.