Vrijwilligerswerk: ook iets voor jou! Als vrijwilliger kunt u iets voor een ander betekenen. In verpleeghuis Rijckehove wordt iedere zondag van 10.30 tot 11.30 uur een kerkdienst georganiseerd voor bewoners en familie. Om dit mooie werk te kunnen voortzetten wordt gezocht naar vrijwilligers die de bewoners van en naar de kerkzaal brengen en coördinatoren die de leiding hebben over de (kerk)zaal, de vrijwilligers aansturen en na afloop aan de bezoekers van de kerkdienst een drankje aanbieden.
Op basis van de huidige bezetting heeft men eens per vier weken dienst. De vrijwilligers worden goed ingewerkt en begeleid.
Wie een keer wil meelopen of meer informatie wenst te ontvangen, kan contact opnemen met:
Joanne Dekker, geestelijk verzorger, 06-18942376, joanne.vanasselt@zellingen.nl of
Hanno van Alten, coördinator en voorzitter, 010- 4211115, hannovanalten@hotmail.com.

Gespreksvrijwilliger bij MOTTO
MOTTO (opgezet vanuit het Diaconaal Platform Capelle in samenwerking met Samen010) biedt ondersteuning aan thuiswonende ouderen die behoefte hebben aan betekenisvolle gesprekken over zingeving en levensvragen. Juist ook voor mensen die geen band (meer) hebben met de kerk. Het aantal mensen dat hier ondersteuning in nodig heeft groeit. Sneller dan het aantal vrijwilligers (momenteel 15). Een gespreksvrijwilliger gaat om de week bij ‘zijn/haar’ oudere op bezoek. Een tijdsbesteding van circa vier uur per maand.

Vrijwilligers worden goed begeleid. Om de twee maanden komen bij ze bij elkaar om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
De vrijwilligers worden ook gewaardeerd; jaarlijks is er een uitje, zijn er kleine attenties en is er de mogelijkheid interessante workshops en bijeenkomsten bij te wonen.
Voor meer informatie: Henk Kamminga, projectleider MOTTO-Samen010 en Geestelijk Verzorger Thuis, 06-288 30 857, hkm@samen010.nl
www.samen010.nl/projecten/motto/