Op 6 en 7 oktober 2023 organiseert de stichting Als kanker je raakt een tweetal activiteiten in de Sionskerk, Nieuwe Tiendweg 17, 2922 EN Krimpen aan den IJssel.

Op vrijdag 6 oktober 2023 vindt er in deze kerk een benefietconcert plaats waaraan zal worden meegewerkt door Chr. Krimpens Mannenkoor, Chr. Gemengd Koor ‘Asaf’ en Chr. Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’, allen onder leiding van Hans van Blijderveen. Verder werken mee Arie van der Vlist (orgel), Kees de Bruin (piano), Severin van Dijk (fluit) en Jolanda den Houter (hobo).

De avond begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10,-; kinderen t/m 12 jaar gratis. Kaarten zijn te verkrijgen via www.alskankerjeraakt.nl/webshop, via de koorleden of aan de kerk. Er zal een collecte worden gehouden. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het werk van de stichting Als kanker je raakt.

Op zaterdag 7 oktober 2023 is er in dezelfde kerk een ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’. Deze laagdrempelige dag is voor mensen met kanker, hun naasten, nabestaanden en andere belangstellenden. Dagleiding en muziek is in handen van Rob Favier. In de ochtend is er een boeiende lezing door Marinus van den Berg, waarna u een lunch wordt aangeboden. Voor het middagprogramma is er keuze uit de workshops ‘Voor jou met kanker’ en ‘Rouw’.

De dag is van 10.30 tot 15.00 uur en aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie en/of inschrijven: ga naar www.alskankerjeraakt.nl.