1 oktober: Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

8 oktober: Diaconie
We willen als gemeente ook een diaconale gemeente zijn. Dat is een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar en omzien naar de mensen in de eigen buurt en in de wereld. De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Binnen onze gemeente krijgt dit vorm door o.a. de zorg voor en hulp aan vluchtelingen, de (nood)hulp en attenties aan gemeenteleden en hen buiten de gemeente die dat nodig hebben.

15 oktober: Liliane Fonds
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Naar schatting zijn het er 40 miljoen! Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door de maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen.

22 oktober: Voedselbank
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Deze gezinnen hebben vaak niet genoeg financiële middelen om aan de basale levensbehoeften zoals voedsel, kleding e.d. te kopen.
De Voedselbank in Capelle wil gezinnen die in deze omstandigheden leven, een steuntje in de rug bieden door wekelijks een voedselpakket te leveren. Om een zo gevarieerd en gezond mogelijk voedselpakket te kunnen samenstellen, werken zij samen met bedrijven, instellingen en particulieren.