Bij het begin van zijn evangelie confronteert Johannes ons meteen met het mysterie dat Christus is, door Hem voor te stellen zoals Hij zich in zijn volheid zal onthullen bij de verrijzenis. Jezus openbaart zich als licht van de wereld. Licht is langs de ene kant erg krachtig (denken we maar aan de lichtstralen die er miljarden jaren over doen om ons te bereiken) maar tegelijkertijd ongelofelijk breekbaar. We hoeven maar de handen voor de ogen te brengen om ons van het licht af te schermen. Het licht en het duister kunnen dus eenvoudigweg tezamen bestaan. Het licht kan geen duisternis afdwingen, maar een kleine opening is genoeg om de hele ruimte te vullen met licht.

Dit licht geeft leven. Niet alleen geeft het warmte, en helpt het ons onze weg te vinden, maar het zet ons ook in het midden van de schepping, en laat ons ontdekken wie God is. Hem verwelkomen betekent binnentreden in de realiteit van Gods leven en liefde die, doorheen de verrijzenis, zichzelf sterker tonen dan haat en afwijzing. Hem verwelkomen betekent ook een ommekeer: niet langer verlangen ons eigen licht te zijn, niet langer verlangen koste wat het kost tegenstand en duisternis op eigen kracht om te buigen, maar het licht dat opnieuw leven geeft, laten stralen op al wie ongevoelig lijkt te zijn geworden.
We moeten niet terugschrikken voor deze oproep die zo zwaar lijkt: getuige te zijn van het licht, zoals Johannes de Doper, zelf licht van de wereld te worden, waartoe Jezus ons uitnodigt (zie Mattheus 5:14). Het is dus niet de kracht die telt, maar het is een reflectie van Gods liefde door ons heen laten stralen te midden van hen die het negeren.

God van alle mensen, U dringt zich niet op: U geeft ons hart de kans U in alle rust te ontdekken. In ieder van ons laat U uw vredig licht schijnen.
Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons leven, open mij voor uw liefde, o Heer.

(Hemelhoog 416)

Deze meditatie komt uit het boek: Vertrouwen groeit in Stilte, Bijbelse meditaties, Taizé, Uitgeverij Adveniat