Nog steeds ligt een groot deel van de wereld plat door het voortwoekerende coronavirus en is onze bewegingsvrijheid minimaal. Hoe kun je dan een spoor trekken? Toch heeft Bijbel Basics, de methode die binnen de kindernevendienst wordt gebruikt, gekozen voor het thema ‘Een spoor van Liefde’. En wij doen hier graag aan mee, want je kunt wel degelijk een spoor trekken; een spoor van liefde. Hoe ziet dat eruit?

In de week voorafgaande aan de veertigdagentijd is op alle adressen waar eind vorig jaar Adventsbodes zijn bezorgd een Paasbode in de bus gedaan, waarin allerlei suggesties staan om vanuit je eigen huis invulling te geven aan dit thema. We roepen iedereen van harte op om mee te doen. Bij dit project horen twee krachtige symbolen: het kruis en het geopende graf. Beide, het kruis en het graf, staan vanaf aanstaande woensdag 17 februari in de kerk en op Paasmorgen zal de steen voor het graf worden weggerold. Meer informatie over wat we rondom deze symbolen willen doen staat in de Paasbode en die is ook weer digitaal in te zien op de website.