De schoolexamens zijn voorbij. Althans: de eerste ronde. Een mogelijk herexamen wacht nog. Dat hoor je vandaag, 9 juni. Een spannende periode voor de jongeren zelf en vaak ook voor ouders. We hopen met jullie op een succesvolle afronding van de schoolperiode. Iets wat op zo’n moment ook altijd speelt is de vraag naar de mogelijke vervolgstudie of het werk dat wacht. Sommigen weten dat al heel goed, anderen twijfelen nog. Een tussenjaar misschien?

Wat ook kan is een theologische opleiding. Ook al ga je niet in de kerk werken, het is een zeer brede en verrijkende studie. Dat kan zowel op HBO- als universitair niveau. Onlangs is er in onze PKN-kerk geconstateerd dat de komende jaren veel predikanten en kerkelijk werkers afzwaaien, omdat ze met emeritaat/pensioen gaan. Door de terugloop van het aantal kerken zijn er weliswaar minder nodig (helaas!), maar desondanks is er een groeiend tekort aan predikanten en kerkelijk werkers. Maar dat tekort geldt in de hele breedte van het kerkenwerk, denk aan de bemensing van de kerkenraad en andere werkgroepen.

Het is alweer enige weken terug maar op 8 mei was het in de Katholieke Kerk ‘Roepingenzondag’. Elk jaar vindt die plaats op de vierde zondag van Pasen. Het is dan ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’. Er wordt dan aandacht voor de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En dit vanuit het woord dat we vinden in Mt. 9:35-38 waar Jezus zegt: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’

De kerk, iets voor jou? Waar ligt jouw roeping?