Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland en ook in Nederland. We kunnen niet langer wegkijken. Ook politici niet! Laten we dit onrecht daarom als kerken samen aankaarten. Doe mee met jouw gemeente! Laat met je gemeente zien dat jullie erachter staan

Hoe?

Door in de adventsperiode massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem. Met de actie roepen we zoveel mogelijk mensen op een kaartje te sturen naar de Tweede Kamer. Niet iedereen zal meteen in beweging komen. Een zetje in de rug vanuit de kerk kan mensen er weer even aan herinneren of op het spoor brengen. Hoe meer mensen meedoen, hoe krachtiger het signaal. Help jouw gemeenteleden ook in actie te komen en laat als diaconie en kerkenraad zien dat je de actie van harte ondersteunt.

Stuur met advent kaarten naar politici

Schrijf een kaart aan de Tweede Kamerleden van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid, liefst t.a.v. een lid van een partij die past bij uw eigen politieke voorkeur. Stuur de kaarten op tijd, want van 23 december 2022 t/m 16 januari 2023 hebben de politici kerstreces.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. (namen en partijen staan op de website)
lid van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Op kerkinactie.nl/vergeetzeniet vind je enkele voorbeeldteksten. Alvast bedankt voor je steun. Samen zijn we de kerk in actie, ook als we onrecht aankaarten.