In onze gemeente bestaan diverse kringen en één daarvan is de gemeente groeigroep (GGG). De drie G’s kun je ook lezen als: groeien in geloof, groeien in gemeenschap met elkaar, en groeien in gastvrijheid. Door aan een gemeente groeigroep deel te nemen kun je groeien in onder meer de volgende aspecten: In je relatie met God, door samen de Bijbel te lezen en daarover te spreken. In je relatie met anderen. Door elkaar te ontmoeten en iets van onszelf te delen met anderen leren we elkaar beter kennen en kunnen we ook met elkaar meeleven.

De groeigroep komt één keer per maand bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. De huidige groep bestaat momenteel uit 8 personen. We bespreken de komende tijd een boekje met de titel “En God zag dat het tov was”. Dit is geschreven naar aanleiding van de eerste elf hoofdstukken uit het Bijbelboek Genesis. Dit kleurrijke en toegankelijke boekje brengt ons in gesprek over vragen als: Wie is God? Wie zijn wij mensen? En hoe ziet hun onderlinge relatie eruit?

Er is nog plaats voor enkele mensen om aan te sluiten. De eerste bijeenkomst is op 11 oktober aan de Kerklaan 4. We beginnen dan rond half zeven met een maaltijd. Bij voldoende belangstelling zou er ook een nieuwe groep gestart kunnen worden.

Wil je meedoen met een Gemeente Groeigroep, of gewoon eerst eens een avond je komen kijken? Meld je dan  aan bij Bertha Cluistra. E-mail berthacluistra@gmail.com.