In het afgelopen jaar hebben we als diakenen afscheid genomen van enkele diakenen. We zijn daarom op zoek naar één of twee gemeenteleden die het diaconale team van de Oosterkerk willen versterken. We proberen alert te zijn op signalen uit de samenleving, dichtbij maar ook veraf. Waar mogelijk een steentje bij te dragen om nood te lenigen en projecten op te zetten om structurele hulp te kunnen bieden. Daarnaast verzorgen de diakenen taken tijdens de kerkdienst zoals b.v. de collectes en het avondmaal.

Ben je geïnteresseerd en/of wil je nog wat meer informatie hebben over de inhoud van de functie dan kun je bij ondergetekenden terecht! En er is geen ondergrens of bovengrens aan de leeftijd: iedereen kan meedoen. Je kunt ons aanspreken of bereiken via het gezamenlijke emailadres: diaconie@deoosterkerk.nl.

Diaconaal team Oosterkerk, Annelies Boersma, Jannie van Lieburg, Jakob Rouw, Addy Koster