Als College van Diakenen hebben we gehoor gegeven aan de oproep van o.a. van Kerk in Aktie, de EO en World Vision om een bijdrage te geven voor de ramp die zich momenteel in India voltrekt in en die de verwoestende gevolgen van corona laat zien. Het maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Ook in Nepal lijkt een ramp niet meer te voorkomen en in andere kwetsbare landen van de wereld spant het erom.
Miljoenen mensen en hun kinderen wereldwijd zijn kwetsbaar omdat zij nog helemaal geen zicht hebben op vaccinaties en medische hulp. Dat zou voor hen net zo vanzelfsprekend moeten zijn als voor ons. Om mensenlevens te redden is snel actie nodig. Zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen wereldwijd vaccineren is de enige oplossing om uit deze crisis te komen.

Daarom hebben wij als College van Diaken besloten een gift van € 3.500,- vanuit het Rampenfonds te geven. Dit is zeker niet genoeg en als u dit bedrag nog verder wilt aanvullen kunt u dit via de Diaconie laten verlopen onder vermelding van ‘Ramp India’
of rechtstreeks naar rekeningnummer 555.

Het College van Diakenen.