Op maandag 16 oktober is in De Vijverhof (Trefpunt) een bijeenkomst over pastoraal bezoekwerk aan mensen die lijden aan dementie. De avond is bedoeld voor kerkleden die betrokken zijn bij pastoraal bezoekwerk aan deze doelgroep.

Specialist Ouderengeneeskunde Ineke Palmans (Zellingen) zal vertellen over wat dementie is, welke soorten er zijn en welke consequenties dit heeft voor het dagelijks leven. Ondergetekende vertelt over de manier waarop deze mensen pastoraal bezocht kunnen worden en waar je rekening mee moet houden.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.15 uur: ontvangst met koffie / thee.
19.30 uur: uitleg door Ineke en Peter.
Ca. 20.45 uur: pauze.
21.00 uur: mogelijkheid om vragen te stellen.
21.30 uur: afsluiting.

Er zullen enkele geestelijk verzorgers van verschillende woonzorgcentra in Capelle aanwezig zijn die aangesproken kunnen worden. Aan het eind van de avond is er een handreiking om mee te nemen die behulpzaam kan zijn bij het pastorale bezoekwerk.

Aanmelden is niet verplicht, maar om een inschatting te maken hoeveel mensen er ongeveer komen, zou het fijn zijn als u van tevoren mailt, appt of belt dat u van plan bent de avond bij te wonen. Alvast bedankt en hopelijk tot ziens! Van harte welkom!

mede namens Ineke Palmans, Peter Versloot
p.versloot@hsbdevijverhof.nl / 06-24476099