Woensdag 14 december hopen we weer met elkaar het senioren-kerstfeest te mogen vieren in de Schenkelkerk. Op donderdag 15 december is het kerstfeest voor senioren in de Dorpskerk

Schenkelkerk: 14 december

Het thema zal zijn: ‘Aan tafel’, zoals dat het hele jaar is terug- gekomen bij diverse activiteiten.
De kerk zal om 13.30 uur open zijn, we beginnen met koffie en thee vanaf 14.00 uur. De kerstviering begint om 14.30 uur en wordt geleid door Jeanette Vos-Spek.

Om 15.45 uur hopen we met elkaar aan tafel te gaan om in verbondenheid met elkaar en dank aan God de viering af te sluiten. Dit jaar zal het weer een high-tea zijn. Om ongeveer 17.00 uur zullen we weer naar huis gaan.

Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten.

Komt u ook? Graag tijdig opgeven bij:
Janny de Bie, 06-28042848, jannydebie71@gmail.com
Bep van Drent, 010-4504618 (niet inspreken a.u.b.), 06-16814884, bepvandrent@ziggo.nl

Als u vervoer nodig hebt, dan kunt u dat aangeven. Woensdag 28 december is er geen senioren- middag i.v.m. de kerstvakantie.

Dorpskerk: 15 december

Donderdagmiddag 15 december om 15.00 uur hopen wij weer met de senioren het kerstfeest te vieren. Wij nodigen u van harte uit om dit feest met elkaar te vieren. Deze middag zingen we met elkaar kerstliederen en luisteren we naar een meditatie. Aansluitend een gezellige ontmoeting met koffie/thee en wat lekkers in de Tuinzaal van de Dorpskerk tot ongeveer 16.30 uur.

Wilt u deelnemen aan de kerstviering dan kunt u zich t/m 4 december opgeven bij Adri van der Linde of Jannie Bouman. Wilt u ook aangeven of vervoer nodig is. U bent welkom en… breng gerust iemand mee!

Wij zien u graag 15 december in de Dorpskerk.
Adri van der Linde tel. 010-4518190 (scribadorp@ziggo.nl)
Jannie Bouman tel. 010-4515174 (bouman022@planet.nl)