Het is twee jaar geleden dat de kroonluchters compleet gepoetst zijn. Tussendoor zijn de grote bollen nog wel eens opgewreven maar echt geweldig was dat niet. Graag nodig ik iedereen uit om weer te komen helpen deze klus te klaren. Op donderdag 16 november starten we met een kleine ploeg met de voorbereidingen. Vrijdag 17 november zullen we om 09.00 uur starten. Zoals bekend poetsen we niet alleen de kroonluchters maar ook al het andere koper- en houtwerk in de kerk. Meestal zijn we met zo’n 15 poetsers van 09.00 tot 16.00 uur in de weer om de boel weer glanzend te krijgen. Uiteraard lunchen we rond 12.30 uur gezellig met z’n allen.
Ook dit jaar gaan we de beste soepmaker van de Dorpskerk weer vragen om de lunch voor ons te verzorgen. Voor hem is wel belangrijk om te weten of u mee luncht. Dus als u zich opgeeft laat weten wanneer u komt en of u mee eet.

Het is natuurlijk weer mogelijk om u voor een dagdeel op te geven.

Opgeven kan via de mail mterlouw@live.nl, telefonisch 06-24219185 of mondeling als we elkaar ontmoeten.