Op 19 november is de Najaarsactie 2023 van start gegaan. Het kerkelijk jaar is onderweg en het thema dit jaar is: ‘Ga mee!’ Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil.

Die opdracht geldt voor alle Christenen, ver weg, en ook dichtbij. In het kringwerk, de catechisaties en de eet-/huiskamerontmoetingen krijgen we alle kans om ‘mee te gaan’. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is.

Ook zijn er verschillende teams in de Dorpskerk enthousiast aan het werk zijn gegaan om te helpen bouwen aan de kerk van de toekomst. Het zal niet gemakkelijk zijn om op lange termijn Dorpskerk te blijven met onze eigen identiteit. Er zijn zeker zorgen over de financiële situatie. Maar dankzij het werk van iedereen die de schouders eronder zet blijft er perspectief om ‘samen op te trekken’.

We blijven daarbij afhankelijk van de bijdragen van ons allemaal als gemeenteleden. Bijdragen in de vorm van aandacht en tijd – helpt u of help jij al mee in één van de werkgroepen? – en ook de financiële bijdragen. Want er is geld nodig om te blijven bouwen.

U begrijpt dat dit jaar nog steeds de kosten van energie voor u, en voor ons, een grote bron van zorg zijn. Er zijn verschillende maatregelen genomen om ons verbruik te verlagen. Desondanks blijven de kosten hoog. Mogen wij in het bijzonder hiervoor op uw steun rekenen dit jaar?

U kunt uw gift overmaken op NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.

Doneren kan ook eenvoudig via Appostel, zowel in de app als hier digitaal. Klik op Gift Najaarsactie 2023.