De laatste loodjes voor de opening van het zorg-centrum in Srebrenica en hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne

De stichting Proplan in Gouda geeft middelen en mogelijkheden aan de allerarmsten, ongeacht etniciteit of geloof. Voor de stichting hebben we inmiddels weer de nodige goederen mogen ontvangen, waarvoor onze dank. De weduwen van Srebrenica hebben alles verloren tijdens de Balkanoorlog. Nu ze ouder worden neemt de vraag naar zorg toe. Het zorgcentrum wordt na jaren van hard werken op 20 oktober 2022 geopend.
De stichting Proplan is voor de realisatie van het zorgcentrum geheel afhankelijk van giften en vrijwilligers. Ook het bestuur krijgt geen salaris en ook geen onkostenvergoeding. Het personeel wordt door de Bosnische overheid betaald.

Voor de hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne wordt samengewerkt met een organisatie in Oekraïne en met het Leger des Heils in Moldavië. U kunt helpen door uw oude en niet meer gebruikte apparatuur bij uw wijkdiakenen in te leveren. Het gaat om mobiele telefoons, smartphones, huistelefoons, originele printercartridges, tablets, laptops en desktops. Het inleveren kan t/m 9 september.

Voor meer informatie over de activiteiten en financiën van de stichting Proplan zie www.stichtingproplan.nl

Het Colllege van diakenen