De diaconie heeft besloten om na overleg met de kerkenraad en de koster het Dorpshuis beschikbaar te maken voor de komst van vluchtelingen uit Oekraïne.
Dit vraagt creativiteit, inzet en tijd. Gelukkig heeft een aantal gemeenteleden zich gemeld en wordt er het nodige gedaan. Er is geverfd en er is een complete douchegelegenheid aangelegd, enz. Al eerder was de keuken vernieuwd. Naast de gehouden collecte op 13 maart voor Kerk-in-actie en de inzameling voor de St. Gain waardoor velen uit Capelle al allerlei spullen naar de kerk gebracht hebben voor transport richting Oekraïne is dit een gelegenheid waarbij we heel concreet onze gastvrijheid kunnen tonen voor hen die huis en haard moesten achterlaten.

Dank voor ieders inzet! We bidden om Gods zegen en bescherming voor hen die hier zullen komen. Namens de diaconie geef ik ook door dat verdere financiële bijdragen welkom zijn. (op rekening NL51 INGB 0000 754829 t.n.v Diaconie ovv Hulp vluchtelingen Dorp.)