‘Eindelijk is er iemand die oog en hart heeft voor ons, ons opzoekt en bereid is om te luisteren. Verder, echt waar, heb ik niemand.’

In de negentiger jaren speelde Nederland een bijzondere rol in de Balkanoorlog die tot vandaag nog doorwerkt. In Srebrenica werden in 1995 duizenden mannen en jongens vermoord. Hun vrouwen en moeders bleven achter zonder hulp en bescherming. Stichting Proplan zet zich in voor de ‘weduwen van Srebrenica’. In 2016 werd gestart met het bezoeken van 40 (later 50) weduwen, samen met een lokale partner MFS Emmaus. Elke twee weken worden zij bezocht, krijgen ze een tas met eten en hout voor de kachel. Naast het bezoekwerk worden lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd.

De bezoeken en bijeenkomsten brengen verlichting in hun vaak eenzame en armoedige bestaan. Ook bouwt Stichting Proplan samen met MFS Emmaus aan een zorgcentrum. (https://www.stichtingproplan.nl/ bouw-zorgcentrum) in het nabijgelegen dorp Potocari.

Om dit te bekostigen worden oude laptops, computers en mobieltjes ingezameld. Deze worden gerecycled en hiervoor ontvangt Proplan een aantrekkelijke vergoeding. Uw oude mobieltjes en laptops kunt u (het hele jaar door) afgeven in de kerken. De diaconie zal deze verder verzamelen. De planning is dat we eind juli weer de verzamelde apparatuur bij de Stichting Proplan gaan afleveren. U spaart en helpt toch ook mee?