In september, als de vakanties achter ons liggen, is de start van het nieuwe kerkseizoen. Het landelijk jaarthema is ‘Ga mee!’ Als toelichting rond dit thema schrijft scriba ds. De Reuver: ‘Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.’ Als Bijbeltekst wordt genoemd Efeziërs 3:18-19 waar het gaat over het samen in de naam van Jezus ontdekken wie God is in Zijn grote liefde.

In onze wijkgemeenten wordt op allerlei wijze invulling gegeven aan de startzondag en het jaarthema.

In de Oosterkerk is startzondag op 10 september 2023. Dat wordt gevierd met de parkdienst in het Schollebos en een aansluitende picknick-lunch. Houdt de nieuwsbrief van de Oosterkerk in de gaten voor alle informatie

De Schenkelkerk viert startzondag op 17 september. Er is een extra feestelijke kerkdienst. Ds. Jake Schimmel gaat voor en we kijken er naar uit om op die zondag de toon te zetten voor het nieuwe seizoen. In zang en muziek, in het Woord dat opengaat (met een nieuwe kanselbijbel), en in gebed voor alles wat in en rond de kerk staat te gebeuren in het nieuwe seizoen. Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.

In de Dorpskerk worden ideeën uitgewerkt over hoe de startdienst op zondagmorgen 17 september kleur zal krijgen. De JVG-band zal een paar liederen zingen en ook een lied samen met de kinderen. Het thema voor deze dienst is ‘Ga mee!’

Zo hopen we het nieuwe seizoen te starten. Weet je uitgenodigd: Ga mee, bid mee, zing mee!