Op donderdagmiddag 14 december hopen we met de senioren uit de Dorpskerkgemeenschap het Kerstfeest te vieren. De middag begint om 15:00 uur en duurt tot ca. 17:00 uur. We mogen samen bidden, zingen en ds. Nees Cluistra zal een meditatie verzorgen.

Na het samenzijn in de kerk ontmoeten we elkaar in de Tuinzaal voor een broodmaaltijd. Reserveert u de datum alvast?

U kunt zich opgeven bij:  Adri van der Linde (tel. 010-4518190 / scribadorp@ziggo.nl) en Jannie Bouman (tel. 010-4515174 / bouman022@planet.nl).

Wilt u dan ook aangeven of vervoer nodig is?

Graag tot 14 december!