Op donderdag 12 oktober heeft de jaarlijkse ambtsdragersvergadering plaatsgevonden. Gastgemeente was de wijkgemeente Schollevaar.

Hanno Nieuwenhuis is een van de sprekers. Hanno is trainer/coach en richt zich op jongeren. Daarnaast is hij ambassadeur van World Servants. Hanno geeft aan dat veel jongeren ‘worstelen’ met zingeving, hun persoonlijke ontwikkeling en het ‘handen en voeten geven’ aan het geloof. Belangrijke begrippen in het betrekken van jongeren zijn: verbinding maken en verantwoordelijkheid geven.

In kleine groepjes worden drie prikkelende stellingen besproken die daarna plenair de aandacht krijgen; goed om de verschillende invalshoeken te horen.
Aan de hand van het onlangs verschenen boek ‘Samen jong, kernwaarden van een kerk met alle generaties’, behandelt Hanno wat als wezenlijk wordt geacht om een kerk van deze tijd te zijn:

  • prioriteit geven aan jonge generaties
  • hart voor jongeren hebben
  • hen verantwoordelijkheid geven
  • de boodschap van Jezus serieus nemen
  • een warme gemeenschap vormen en
  • beste buren zijn,

Als ambassadeur van World Servants vertelt Hanno over het doel van deze organisatie en haar projecten (www.worldservants.nl). Het gaat om werkvakanties van circa drie weken voor jongeren naar gebieden in met name Afrika en Zuid-Amerika.

Naast aspecten als avontuur, samenwerking en kennismaking met andere culturen gaat het er om een steentje bij te dragen in de strijd tegen de armoede.
Hanno vertelt dat er op dit moment een project vanuit de Hervormde gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel wordt voorbereid, waarvoor inmiddels al bijna 50 jongeren zich hebben aangemeld. Mogelijk kunnen jongeren uit Capelle hier ook bij aansluiten.
Deze inspirerende avond wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van het lied ‘Toekomst vol van hoop’.

Overleg voorzitters wijkkerkenraden en moderamen PgC

Al enige tijd wordt in dit overleg gebrainstormd over thema’s hoe we komen tot een toekomstbestendige PgC.

De onderwerpen die o.a. op de agenda staan zijn:

  • de (vergader-)structuur van de PgC
  • de mogelijkheden om te komen tot financiering van bovenwijkse activiteiten
  • de vraag of het te overwegen is om een jongerenvariant, vergelijkbaar met het Noorderlicht, in Capelle aan het huidige ‘modaliteitenpalet’ toe te voegen.

De komende maanden hopen we meer invulling te kunnen geven aan deze thema’s. De uiteindelijke besluitvorming vindt binnen de AK en afzonderlijke wijkkerkenraden plaats.

Jan Jacob Plomp, scriba Algemene Kerkenraad