De kerk hoort een veilige plek te zijn voor iedereen, waar de liefde van Jezus en de liefde voor elkaar centraal staan. Dat betekent dat wij oog hebben voor elkaar en elkaar respecteren, ook al verschillen wij soms van mening. Er mag geen plek zijn voor intimidatie, machtsmisbruik, pesten, discriminatie of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Helaas weten wij uit de media en mogelijk ook uit eigen ervaring dat er ook in de kerk situaties voorkomen die niet toelaatbaar zijn. Natuurlijk kunt u hiervoor terecht bij uw wijkouderling, de predikant of bij iemand uit het jongerenwerkteam.

Dit kan echter een moeilijke stap zijn en om die reden is er in onze wijkgemeente nu ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Een vertrouwenspersoon is een gemeentelid met een onafhankelijke, neutrale positie en hij/zij heeft de belofte van geheimhouding afgelegd. Een vertrouwenspersoon is er om een luisterend oor te bieden wanneer dat nodig is en mee te denken over stappen die gezet kunnen worden.

Vanuit onze eigen gemeente is Marieke Joosse de vertrouwenspersoon. Marieke heeft door haar werk als psycholoog ervaring met het voeren van vertrouwelijke en persoonlijke gesprekken. We hopen op korte termijn nog een tweede vertrouwenspersoon te kunnen voorstellen.
De kerkenraad hoopt en bidt dat het werk van de vertrouwenspersoon bij zal dragen aan een veilige gemeente en wenst Marieke veel zegen in haar taak.

Contactgegevens Marieke Joosse: ivp.hws.ontmoetingskerk@gmail.com