De Vrienden van Hospice IJsselOever vragen uw steun om tijdens de lenteperiode wekelijks een boeket in de huiskamer en op de kamers van de bewoners van Hospice IJsselOever te kunnen plaatsen om zo de lente binnen te halen in het hospice. Niet alleen de bewoners willen we een goed gevoel geven, maar ook de vrijwilligers willen we graag weer eens extra in het zonnetje zetten door wekelijks een mooi vers boeket bloemen aan te bieden.

Doet u mee?

Om dit te kunnen realiseren is geld nodig. Grote en kleine bedragen zijn van harte welkom. Het gaat er vooral om dat we met zijn allen het Hospice IJsselOever een warm hart toedragen en dit laten blijken door een gulle gift. U kunt een bijdrage storten op de rekening van Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever: NL 94 RABO 0321032764 o.v.v. Lenteboeket.

Alvast hartelijk dank namens het bestuur van de Vrienden van hospice IJsselOever
Peter Aalstein, voorzitter