Na een kerkdienst kreeg ik het verzoek een intreview te houden met Gertjan Sonneveld over de organisatie MAF, die deze organisatie een warm hart toedraagt.

Hoe ben jij in aanraking gekomen met de organisatie MAF en waar staan deze letters voor?

Dat is eigenlijk heel simpel, ooit belandde er een donatieverzoek in mijn brievenbus. Nou gebeurt dat regelmatig, maar bij deze klikte het bij mij in één keer. MAF betekent Mission Aviation Fellowship, wat zoiets betekent als een organisatie die zending uitvoert met behulp van luchtvaart. Wat zij doen voelt precies aan als de uitvoering van onze christelijke opdracht om de naaste lief te hebben als jezelf en het evangelie te verspreiden.

Bestaat deze organisatie al lang, wat doen zij en in welke landen opereren zij?

Ja, eigenlijk al sinds 1945. MAF is opgericht door vier christelijke oorlogsveteranen die vliegtuigen niet voor vernieling en dood maar voor Hoop en Leven met een hoofdletter wilden inzetten. In 1947 ging het eerste vliegtuig de lucht in. Alle activiteiten die daarna zijn ontstaan worden nu uitgevoerd door MAF International en MAF Nederland is hiervan een onderdeel. Er werken wereldwijd wel 1.300 mensen voor MAF, die voor het overgrote deel uit de lokale bevolking afkomstig zijn.
In de naam van MAF zit het woord ‘Mission’. Dat is de kern van wat zij doen, het is een dubbele missie: vliegen voor snelle medische hulpverlening aan de medemens in moeilijk bereikbare streken in 26 landen met inzet van 120 vliegtuigen én het verspreiden van het evangelie, de christelijke boodschap. MAF voorziet ook in vervoer en de basisbehoeften van mensen die er voor gekozen hebben in die afgelegen gebieden te wonen om daar Gods Woord te brengen; zij zijn daar werkzaam als zendeling, missionaris, hulpverlener of bijbelvertaler, maar ook als tentenmaker. MAF zorgt er ervoor dat bijbels in de juiste taal worden vervoerd naar deze onherbergzame streken.

Waar MAF komt wordt ontwikkelingshulp gegeven. MAF zorgt bijvoorbeeld voor aanvoer van bouwmaterialen en gereedschappen. MAF zorgt ook voor communicatiediensten. En zij zijn er ook voor hulp in noodsituaties zoals natuurrampen en gewapende conflicten. MAF werkt zoals gezegd in 26 landen: in Afrika (13 landen), Azië en Oceanië (7 landen) en Latijns-Amerika (6 landen).
MAF vliegt daar waar wegen eindigen.

Waarin verschillen zij met de organisatie The Flying Doctors die ook in verre gebieden hun hulp aanbiedt?
MAF en Amref Flying Doctors werken samen, bijvoorbeeld in Zuid-Soedan. Amref Flying Doctors werkt met artsen, die voor medische behandeling zorgen. Hun focus ligt op het verlenen van medische zorg. MAF voert de vliegdiensten uit en heeft geen artsen in dienst. Dat betekent dat MAF de artsen van Amref vliegt naar de gebieden waar zij hun werk gaan verrichten. Zonder MAF is die hulpverlening onmogelijk; het is een essentiële schakel in de hulpverlening.

Verder lezen? Abonneer je op (de digitale versie van) Kerknieuws. Meer informatie op onze speciale Kerknieuws-website