De Stichting CPNB deed dit jaar een peiling om er achter te komen wat de mooiste liefdeszin is in de literatuur. Het bracht ons als redactie op het idee om de lezers van KerkNieuws te peilen over hun mooiste (liefdes)-zin uit de Bijbel. Wij willen daar een hoofdartikel aan wijden in het najaar. Graag ontvangen wij voor 1 september uw of jullie reactie. Welke tekst is zo sprekend dat hij gekoesterd wordt als een kostbaar bezit?

Uw reactie bestaat uit: de Bijbeltekst met vermelding waar hij te vinden is (Bijbelboek en versnummer). Er mag ook een omschrijving bij zodat we weten waarom deze Bijbelzin u of jou zo aanspreekt. Verder willen we graag weten of we uw/jouw naam mogen vermelden in KerkNieuws.

Reageren naar ons is niet anoniem maar we hebben er begrip voor wanneer u / jij liever zonder naam geciteerd wordt. Wij hopen op heel veel
reacties van jong en oud!
Uw reactie kunt u sturen naar Dora Hoekstra: hoekstraolthof@online.nl