‘Blijf in mijn liefde’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed. ‘In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,’ vertelt de projectleider bij MissieNederland.
Daarom worden de verschillende kerkgenootschappen en groepen hier in Capelle in 2021 weer uitgenodigd mee te bidden in de week van gebed. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities zijn inspirerend en verfrissend. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Op zondag 17 januari wordt in de zondagsdienst van de verschillende kerken stilgestaan bij de start van de gebedsweek. Vervolgens is, vanwege het nog steeds aanwezige coronavirus, besloten slechts drie gebedsbijeenkomsten te organiseren te weten op:

dinsdag 19 januari om 19:30 uur
bij Pinkstergemeente Kom en Zie, Bermweg 280,

donderdag 21 januari om 19:30 uur
bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Voorhof, Bermweg 332

zondag 24 januari (afsluitende viering) om 19:30 uur
bij de PKN De Hoeksteen, Rivierweg 15

In iedere gebedsdienst is er o.a. de collecte. Ieder jaar wordt een specifiek collectedoel gekozen en dit jaar is gekozen voor de Voedselbank Capelle. Uw geldelijke bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. In de betreffende kerk wordt aangegeven welke mogelijkheid u heeft om uw bijdrage te doneren. Uiteraard is er ook een mogelijkheid uw bijdrage digitaal over te maken.

Met de moderne hulpmiddelen van vandaag de dag zullen de gebedsbijeenkomsten middels livestream te volgen zijn. Op de website www.capelsekerken.nl vindt u de mogelijkheid in te loggen op de livestream.

De bijeenkomsten beginnen zoals gezegd om 19:30 uur en duren ca. 30 minuten.

Vanwege besmettingsgevaar met het coronavirus raden wij het fysiek bijwonen van de gebedsdiensten ten sterkste af. Echter, als u de gebedsbijeenkomst toch fysiek wilt bijwonen dan gelden de door het RIVM uitgevaardigde richtlijnen/maatregelen. In de betreffende kerken geldt daarom een protocol waaraan men zich dient te houden. Het is dan noodzakelijk dat u zich aanmeldt bij de betreffende kerk. De contactpersonen daarvoor en verdere informatie vindt u op www.capelsekerken.nl