In Qatar zijn vele gastarbeiders gedwongen en uitgebuit om de WK-stadions en andere WK-faciliteiten mogelijk te maken. Het WK kan niet van start gaan zonder stil te staan bij deze mensen. Het onrecht dat hen is aangedaan is te groot. Zij moesten in extreme hitte lange werkdagen maken met nauwelijks te eten en te drinken, soms tot de dood erop volgde. In de Utrechtse Domkerk was 20 november – de dag dat het WK begon – een speciale dienst om deze arbeiders te herdenken.

‘De kerk staat voor geloof, hoop en liefde. Dat vraagt van ons een protest tegen uitbuiting van arbeidsmigranten. Deze viering is een teken van verbondenheid met hen.’

– Karin van den Broeke, PKN

Een gebed voor de komende weken

‘God, ons hart breekt voor de mensen in Qatar die werden uitgebuit en gedwongen om onmenselijk zwaar werk te doen. Velen van hen hebben de hitte, de honger en het geweld niet overleefd. We weten dat zulk onrecht ook Uw hart breekt. Ontferm U over alle mensen die gebukt gaan onder onrecht. Ontferm U over onze zuchtende wereld. Ontferm U, Heer. En vergeef ons voor het feit dat wij zelf ook bijdragen aan onrecht. Geef ons wijsheid, kracht en moed om naar het goede te streven. Amen’